[huge_it_slider id='2']

Hotărâri

  HCL nr 65/2019 privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor apartinand Comunei Tilisca (51.7 KiB, 191 hits)

  HCL nr 64/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (51.9 KiB, 145 hits)

  HCL nr 63/2019 privind mandatarea primarului Comunei Tilisca ca reprezentant al comunei in AGA a ADI Marginimea Sibiului sa voteze pentru aprobarea actului aditional la contr de delegare a gestiuni (189.8 KiB, 179 hits)

  HCL nr 62/2019 privind aprobarea tarifelor practicate in cadrul ADI Marginimea Sibiului la serviciul de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere si reciclabile (89.8 KiB, 171 hits)

  HCL nr 58/2019 privind stabilirea taxelor speciale pentru serv publice ale primariei pe anul 2020 (94.4 KiB, 177 hits)

  HCL nr 61/2019 privind rectificarea bugetului local (172.4 KiB, 175 hits)

  HCL nr 60/2019 privind initierea proceduri de atribuire a contractului privind intocmirea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale (50.4 KiB, 188 hits)

  HCL nr 59/2019 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii (221.4 KiB, 188 hits)

  HCL nr 57/2019 privind stabilirea cuantumului unor burse sociale si burse de merit acordate elevilor Scolii Gimnaziale Tilisca (69.6 KiB, 181 hits)

  HCL nr 56/2019 privind stabilirea taxelor de salubritate pe anul 2020 (60.3 KiB, 164 hits)

  HCL nr 55/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CL Tilisca (2.1 MiB, 196 hits)

  HCL nr 54/2019 privind demararea procedurilor de achizitie pentru PUZ- Zona Lunca II (68.4 KiB, 198 hits)

  HCL nr 53/2019 privind aprobarea raportului de activitatea al asistentilor personali (198.0 KiB, 161 hits)

  HCL nr 52/2019 privind rectificarea bugetului local (241.2 KiB, 165 hits)

  HCL nr 51/2019 privind initierea proceduri de atribuire a contractului de prestari serv pentru reevaluarea bunurilor (55.0 KiB, 164 hits)

  HCL nr 49/2019 privind initierea proceduri pentru actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru rest ramas de executat la lucrarea Construire Camin Tilisca (67.0 KiB, 155 hits)

  HCL nr 48/2019 privind aprobarea bugetului indicativ modificat al proiectului Modernizare si dotare Camin Rod (74.1 KiB, 165 hits)

  HCL nr 47/2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, preturi lemne si fond accesibilizare pentru 2020 (205.8 KiB, 171 hits)

  HCL nr 46/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (46.6 KiB, 163 hits)

  Proces verbal sedinta ordinara 29 august 2019 (248.1 KiB, 174 hits)

  HCL nr 45/2019 privind completarea art 5 din HCL nr 51/2019 (514.5 KiB, 164 hits)

  HCL nr 44/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei (722.7 KiB, 147 hits)

  HCL nr 43/2019 privind suplimentarea sumei suportate din bugetul local pt obiectivul Reabilitare strazi din Comuna Tilisca si satele afiliate (80.2 KiB, 159 hits)

  HCL nr 42/2019 privind completarea HCL nr 32/2019 (84.0 KiB, 193 hits)

  HCL nr 41/2019 privind initierea proceduri de atribuire a PT si a lucrarii Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public (56.4 KiB, 175 hits)

  HCL nr 40/2019 privind stabilirea comisiei pentru verificarea modului de exploatare a pajistilor (82.8 KiB, 199 hits)

  HCL nr 39/2019 privind stabilirea functiei publice de conducere de secretar ca functie publica de conducere de secretar general (60.8 KiB, 169 hits)

  HCL nr 38/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (84.1 KiB, 138 hits)

  HCL nr 37/2019 privind aprobarea realizarii unor lucrari (54.6 KiB, 160 hits)

  Proces verbal sedinta 28 iunie 2019 (207.1 KiB, 181 hits)

  HCL nr 36/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (140.0 KiB, 163 hits)

  HCL nr 35/2019 privind stabilirea valorii procentuale a fondului de accesibilizare a padurilor (55.5 KiB, 161 hits)

  HCL 34/2019 privind modificarea Organigramei, nr de personal si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tilisca incepand cu iulie 2019 (346.7 KiB, 199 hits)

  HCL nr 33/2019 privind aprobarea Actului aditional la Statutul ADI ECO SIBIU (123.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 32/2019 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii Consolidare pod peste pararul Tiliscuta (str Vale nr 384) in Tilisca (68.5 KiB, 152 hits)

  HCL nr 31/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (47.1 KiB, 155 hits)

  Proces verbal sedinta 21 mai 2019 (198.5 KiB, 170 hits)

  HCL nr 30/2019 privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare (130.2 KiB, 155 hits)

  HCL nr 29/2019 privind aprobarea realizarii unor lucrari (59.3 KiB, 158 hits)

  HCL nr 28/2019 privind reorganizarea retelei scolare (53.7 KiB, 178 hits)

  HCL nr 27/2019 privind modificarea HCL nr 6/2019 (134.9 KiB, 162 hits)

  Proces verbal sedinta ordinara 6 mai 2019 (198.3 KiB, 178 hits)

  HCL nr 26/2019 privind modificarea art 7 din HCL nr 26/2017 privind implementarea proiectului Renovare si dotare sediu Primaria Comunei Tilisca, judetul Sibiu (279.0 KiB, 196 hits)

  HCL nr 25/2019 privind modificarea HCL nr 6/2019 (128.9 KiB, 167 hits)

  HCL nr 24/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (47.2 KiB, 164 hits)

  HCL nr 23/2019 privind aprobarea actului aditional la contractul de administrare privind administrarea fondului forestier proprietatea Comunei Tilisca (174.6 KiB, 167 hits)

  HCL nr 22/2019 privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2018 (59.8 KiB, 141 hits)

  HCL nr 21/2019 privind mandatarea primarului ca reprezentant al Comunei Tilisca in AGA a ADI ECO Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif (83.2 KiB, 169 hits)

  HCL nr 20/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna Tilisca (122.4 KiB, 165 hits)

  HCL nr 20/2019 privind aprobarea Planului local de masuri pentru gestionarea in anul 2019 a problematicii legate de combaterea transmiteri Bolii Lyme (207.2 KiB, 165 hits)

  HCL nr 18/2019 privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol (54.0 KiB, 150 hits)

  HCL nr 16/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tilisca pe anul 2019 (254.6 KiB, 118 hits)

  HCL nr 15/2019 privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat de pe raza comunei in anul 2019 (107.5 KiB, 133 hits)

  HCL nr 14/2019 privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav (217.2 KiB, 130 hits)

  HCL nr 13/2019 privind aprobarea raportului de inventariere pe anul 2018 a bunurilor apartinand comunei Tilisca si a listei cu bunurile propuse pentru casare (447.3 KiB, 155 hits)

  HCL nr 17/2019 privind aprobarea cotizatiei/persoana la ADI TRANSALPINA GAZ (65.8 KiB, 132 hits)

  HCL nr 16/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tilisca pe anul 2019 (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 15/2019 privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat de pe raza comunei in anul 2019 (403.6 KiB, 0 hits)

[

  HCL nr 12/2019 privind incetarea unui contract de inchiriere si scoaterea la licitatie a spatiului respectiv (181.4 KiB, 134 hits)

download id=”313)'”]

  HCL nr 13/2019 privind aprobarea raportului de inventariere pe anul 2018 a bunurilor apartinand comunei Tilisca si a listei cu bunurile propuse pentru casare (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 12/2019 privind incetarea unui contract de inchiriere si scoaterea la licitatie a spatiului respectiv (403.6 KiB, 0 hits)

  Anexa 1 la HCL nr 11/2019 (54.0 KiB, 190 hits)

  HCL nr 11/2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2020 (295.7 KiB, 129 hits)

  HCL nr 10/2019 privind modificarea art 5 din HCL nr 6/2019 (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 9/2019 privind aprobarea deconturilor si bugetelor depuse de OS Miercurea Sibiului si OS Valea Cibinului Saliste (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 8/2019 privind predarea in administrare a suprafetei de 267,3 ha pasune impadurita catre DS Sibiu prin OS Valea Cibinului Saliste (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 7/2019 prividn aprobarea organigramei, numarului de personal, statului de functii si salariile personalului comunei Tilisca pe anul 2019 ii (449.3 KiB, 141 hits)

  HCL nr 6/2019 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a Comunei Tilisca si aprobarea regulamentului cu privire la modul de organizare a pasunatului (1.5 MiB, 204 hits)

  HCL nr 5/2019 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta pe anul 2019 (87.5 KiB, 128 hits)

  HCL nr 4/2019 privind suplimentarea bugetuluis ectiunii de functionare (65.6 KiB, 129 hits)

  HCL nr 3/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (53.6 KiB, 140 hits)

  HCL nr 2/2019 privind aprobarea ssumei de 300 mii lei din sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare (67.4 KiB, 121 hits)

  HCL nr 1/2019 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiuni de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2018 din excedentul bugetar (53.4 KiB, 144 hits)

  HCL nr 50/2018 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali (214.3 KiB, 261 hits)

  HCL nr 49/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (52.1 KiB, 0 hits)

  HCL nr 48/2018 privind aprobarea incheierii unor contracte de asistenta juridica (73.5 KiB, 239 hits)

  HCL nr 47/2018 privind aprobarea Planului operativ pe timpul iernii (247.4 KiB, 244 hits)

  HCL nr 46/2018 privind rectificarea bugetului local (269.8 KiB, 244 hits)

  HCL nr 45/2018 privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță (293.4 KiB, 255 hits)

  HCL nr 43/2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 42/2018 privind aprobarea Planului local de măsuri pentru gestionarea în anul 2018 a problematici legate de transmiterea Bolii Lyme (unknown, 0 hits)

  HCL nr 41/2018 privind aprobarea realizări unor lucrării (154.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 40/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei (154.2 KiB, 288 hits)

  HCL nr 39/2018 privind alegerea președintelui de ședință (52.3 KiB, 247 hits)

  HCL nr 38/2018 privind modificarea HCL nr 21/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici de pe raza Comunei Tilișca (125.2 KiB, 250 hits)

  HCL nr 37/2018 privind modificarea Organigramei, nr de personal și statului de funcții (338.2 KiB, 255 hits)

  HCL nr 36/2018 privind aprobarea realizări unor lucrării (64.2 KiB, 229 hits)

  HCL nr 35/2018 privind rectificarea bugetului local (98.6 KiB, 233 hits)

  HCL nr 34/2018 privind aprobarea realizări doc pentru lucrarea Reabilitare spații Bufet Rod și sediu Primărie Rod (63.8 KiB, 237 hits)

  HCL nr 33/2018 privind aprobare PUG si RLU (66.5 KiB, 402 hits)

  HCL nr 32/2018 privind încetarea unui contract de închiriere și scoaterea la licitație a grajdiului comunal Tilișca (75.1 KiB, 250 hits)

  HCL nr 31/2018 privind constituirea ADI Transalpina Gaz (91.5 KiB, 283 hits)

  HCL nr 30/2018 privind aprobarea Regulamentului de org si funct al Com de Asist soc (822.1 KiB, 294 hits)

  HCL nr 29/2018 privind modificarea HCL nr 70/2017 (163.2 KiB, 272 hits)

  HCL nr 28/2018 privind rectificarea bugetului local (166.1 KiB, 291 hits)

  HCL nr 27/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (57.8 KiB, 267 hits)

  HCL nr 26/2018 privind aprobarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea documentatiei infiintare ADI GAZ (68.6 KiB, 270 hits)

  HCL nr 25/2018 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul sit de urgenta (64.9 KiB, 272 hits)

  HCL nr 24/2018 privind reorganizarea retelei scolare (62.4 KiB, 275 hits)

  HCL nr 23/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CL Tilisca (1.7 MiB, 402 hits)

  HCL nr 22/2018 privind actualizarea duratei de functionare a unor bunuri din domeniul public al comunei (218.5 KiB, 269 hits)

  HCL nr 21/2018 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor economici de pe raza Comunei Tilisca (81.2 KiB, 302 hits)

  HCL nr 20/2018 privind stabilirea unor reglementari pentru pasunatul comunal (120.0 KiB, 332 hits)

  HCL nr 19/2018 privind aprobarea inchirerii pasunilor (125.1 KiB, 283 hits)

  HCL nr 17/2018 privind aprobarea raportului de inventar pe anul 2017 (666.2 KiB, 308 hits)

  HCL nr 18/2018 privind modificarea HCL nr 70/2018 (74.8 KiB, 273 hits)

  HCL nr 16/2018 privind aprobarea conturilor anuale de executie (64.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 16/2018 privind aprobarea conturilor anuale de executie (64.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 15/2018 privind rectificarea bugetului local (200.7 KiB, 264 hits)

  HCL nr 14/2018 privind modificarea indicatorilor tehnico economici - investitie pod (127.3 KiB, 280 hits)

  HCL nr 13/2018 privind aprobarea modelului de contract de administrare fond forestier (137.6 KiB, 274 hits)

  HCL nr 12/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici ai obiectivului de investitii Amenajare spatii suplimentare la obiectivul Camin Cultural Tilisca (325.2 KiB, 268 hits)

  HCL nr 11/2018 privind mandatarea Primarului (78.5 KiB, 308 hits)

  HCL nr 10/2018 privind aprobarea cofinantari proiectului Sprijin pentru pregatirea aplicatiei si a doc de atribuire pentru proiectul regional de dezv a infrastructurii de apa si apa uzata (126.6 KiB, 323 hits)

  HCL nr 9/2018 privind stabilirea chiriilor pentru anul 2018 (90.8 KiB, 270 hits)

  HCL nr 8/2018 privind aprobarea Planului de lucrari pentru beneficiari de ajutor social (104.9 KiB, 271 hits)

  HCL nr 7/2018 privind raportul asistentilor pers ai pers cu handicap grav (222.9 KiB, 280 hits)

  HCL nr 6/2018 privind aprobarea Organigramei, nr de personal si statului de functii pe anul 2018 (334.0 KiB, 290 hits)

  HCL nr 5/2018 privind modificarea HCL nr 63/2017 (112.3 KiB, 289 hits)

  HCL nr 4/2018 privind aprobarea deconturilor si bugetelor OS (116.1 KiB, 0 hits)

  HCL nr 3/2018 privind aprobarea bugetului pe anul 2018 (220.2 KiB, 282 hits)

  HCL nr 2/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (56.8 KiB, 288 hits)

  HCL nr 1/2018 privind aprobarea sumei de 50 mii lei din dume din execedentul anului precedent pentru echilibrarea bugetului (58.3 KiB, 293 hits)

  HCL nr 72/2018 privind aprobarea acoperiri deficitului sectiuni de dezvoltare (48.7 KiB, 284 hits)

  HCL nr 71/2018 privind stabilirea cuantumului unor burse acordate elevilor Scolii Tilisca (84.9 KiB, 289 hits)

  HCL nr 70/2017 privind stabilirea salariilor pe anul 2018 (230.3 KiB, 356 hits)

  HCL nr 69/2017 stabilire taxe salubritate (75.9 KiB, 276 hits)

  HCL nr 68/2018 stabilire taxe speciale (113.0 KiB, 286 hits)

  HCL nr 67/2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2018 (312.0 KiB, 308 hits)

  HCL nr 66/2017 rectificare buget (109.3 KiB, 291 hits)

  HCL nr 65/2017 privind incetarea unui contract de inchiriere (61.8 KiB, 287 hits)

  HCL nr 64/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 (136.5 KiB, 273 hits)

  HCL nr 63/2017 aprobarea volumului de masa lemnoasa 2018 (231.6 KiB, 330 hits)

  HCL nr 62/2017 privind rectificarea bugetului local (204.5 KiB, 294 hits)

  HCL nr 61/2017 privind rectificarea bugetului local (162.1 KiB, 282 hits)

  HCL nr 60/2017 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor pers (241.2 KiB, 366 hits)

  HCL nr 59/2017 privind aprobarea Planului operativ de actiune de timpul iernii (266.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 58/2017 privind modificarea Organigramei, nr personal si stat de functii (279.6 KiB, 500 hits)

  HCL nr 57/2017 privind modificarea Anexei nr 1 la HCL nr 39/2017 (93.1 KiB, 308 hits)

  HCL nr 56/2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei (110.6 KiB, 304 hits)

  HCL nr 55/2017 privind rectificarea bugetului local (240.1 KiB, 282 hits)

  HCL nr 54/2017 privind aprobarea achizitiei pentru lucrarea Reabilitare drum de exploatare Plese - Dealul Satului (60.9 KiB, 281 hits)

  HCL nr 53/2017 privind rectificarea bugetului local (81.6 KiB, 273 hits)

  HCL nr 52/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (55.2 KiB, 286 hits)

  HCL nr 51/2017 privind scoaterea la licitatie a unui spatiu (73.4 KiB, 281 hits)

  HCL nr 50/2017 privind suplimentarea volumului de masa lemnoasa (115.9 KiB, 277 hits)

  HCL nr 49/2017 privind rectificarea bugetului local (198.4 KiB, 291 hits)

  HCL nr 48/2017 privind initierea proceduri pentru achizita serv privind intocmire SF Consolidare pod peste paraul Tilisca (68.9 KiB, 287 hits)

  HCL nr 47/2017 privind initierea proceduri pentru achizitia serv privind intocmire SF pentru lucrarea Reabilitare strazi din Comuna Tilisca si satele afiliate (70.8 KiB, 286 hits)

  HCL nr 46/2017 privind implementarea proiectului Renovare si dotare sediu Primarie, Comuna Tilisca (159.9 KiB, 276 hits)

  HCL nr 45/2017 privind punerea in aplicare a Legii nr 153/2017 si stabilirea salariilor de baza (235.8 KiB, 279 hits)

  HCL nr 44/2017 privind rectificarea bugetului local (130.4 KiB, 287 hits)

  HCL nr 43/2017 privind initierea proceduri pentru achizitia serv de Consultanta pentru depunere proiect Renovare si dotare sediu Primaria Tilisca (91.4 KiB, 323 hits)

  HCL nr 42/2017 privind acordarea unui mandat special ADI Asociatia de Apa Sibiu in vederea exercitari calitatii de autoritate tutelara (78.2 KiB, 285 hits)

  HCL nr 41/2017 privind aprobarea Planului local de masuri pentru gestionarea in anul 2017 a problematicii legate de combaterea si transmiterea Bolii Lyme prin intepatura de capuse (212.4 KiB, 429 hits)

  HCL nr 40/2017 privind aprobarea realizari expertizei tehnice si a proiectului tehnic pentur lucrarea Zid de sprijin si consolidare fundatie la Anexa - Scoala Gimnaziala Tilisca, nr 543 (71.4 KiB, 284 hits)

  HCL nr 39/2017 privind implementarea proiectului Modernizare si dotare Camin Cultural, Comuna Tilisca, sat Rod, Judetul SIbiu (153.1 KiB, 0 hits)

  HCL nr 38/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (61.9 KiB, 300 hits)

  HCL nr 37/2017 privind rectificarea bugetului local (154.6 KiB, 297 hits)

  170904103824_0001.pdf (394.4 KiB, 367 hits)

  HCL nr 35/2017 privind initerea proceduri pentru intocmire doc SF dotare sediu Primarie (unknown, 0 hits)

  HCL nr 34/2017 priivnd initierea proceduri pt consultanta depunere proiect Camin Rod (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 33/2017 initiere procedura SF Camin Rod (332.7 KiB, 415 hits)

  HCL nr 34/2017 initiere procedura intocmire doc aviz ISU (62.9 KiB, 313 hits)

  HCL nr 33/2017 alegerea presedintelui de sedinta (54.8 KiB, 303 hits)

  HCL nr 30 privind stabilire aunor burse sociale (88.8 KiB, 321 hits)

  HCL nr 29 privind stabilirea unor reglementari pt pasunatul comunal (136.4 KiB, 307 hits)

  HCL nr 28 privind stabilirea normelor si regimul contraventiilor (1.9 MiB, 393 hits)

  HCL nr 27 privind modificarea HCL nr 5/2017 (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 26 privind reorganizarea retelei scolare (64.6 KiB, 354 hits)

  HCL nr 25 aprobarea incheieri unui contract intre CJ Alba si ADI ECO SIBIU (101.3 KiB, 336 hits)

  HCL nr 17 aprobare lista lucrari 2017 (99.5 KiB, 0 hits)

  HCL nr 17 aprobare lista lucrari 2017 (99.5 KiB, 0 hits)

  HCL nr 24 aprobare decont si buget OS (659.9 KiB, 351 hits)

  170810120810_0001.pdf (612.8 KiB, 321 hits)

  HCL nr 22 privind achizitionare serv de consultanta intocmire doc achizitii publice (57.7 KiB, 326 hits)

  HCL nr 21 achizitie SF introducere gaz (70.1 KiB, 314 hits)

  HCL nr 20 aprobare doc lucrari reabilitare strazi (150.6 KiB, 308 hits)

  HCL nr 19 aprobare doc lucrari consolidare pod (630.3 KiB, 330 hits)

  HCL nr 18 aprobare doc lucrari modernizare iluminat public (385.0 KiB, 340 hits)

  HCL nr 16 aprobare conturi de executie (78.1 KiB, 324 hits)

  HCL nr 14 validare mandat consilier (69.4 KiB, 318 hits)

  HCL aprobare buget de venituri si cheltuieli 2017 (252.3 KiB, 301 hits)

  HCL nr 13/2017 actualizare indicatori canalizare Rod (1,001.1 KiB, 386 hits)

[downl

  HCL nr 59/2017 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii (266.6 KiB, 300 hits)

oad id=”45″]

  HCL nr 11/2017 privind stabilirea chiriilor pentru anul 2017 (329.1 KiB, 321 hits)

  HCL nr 10/2017 aprobare Organigrama (565.4 KiB, 342 hits)

  HCL nr 6/2017 incetare mandat consilier PETREA IOAN (232.4 KiB, 0 hits)

  HCL nr 9/2017 incetare contract (286.5 KiB, 0 hits)

  HCL nr 8/2017 privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate de beneficiari venitului minim garantat (455.1 KiB, 321 hits)

  HCL nr 7/2017 privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali (1.1 MiB, 412 hits)

  HCL nr 6/2017 privind incetarea de drept a contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Tilisca si SC SIMARO SIB (232.4 KiB, 338 hits)

  HCL nr 5/2017 privind actualizarea valorica a bunurilor concesionate la SC APA CANAL SA (648.1 KiB, 367 hits)

  HCL nr 3/2017 privind modificarea HCL nr 77/2016 privind aprobarea impozitelor sit axelor pe anul 2017 (318.4 KiB, 0 hits)

  HCL nr 2/2017 privind aprobarea sumei de 50 mii lei din sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (300.0 KiB, 0 hits)

  HCL nr 4/2017 privind aprobarea decontului si bugetului OS Valea Cibinului Saliste (882.7 KiB, 342 hits)

  HCL nr 1/2017 privind aprobarea acoperiri deficitului sectiunii de dezvoltare (240.5 KiB, 307 hits)

  HCL NR 1/2017 aprobarea acoperiri deficitului sectiunii de dezvoltare (94.1 KiB, 0 hits)

  HCL nr 83/2016 priivnd validarea Disp nr 173/2016 (417.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 84/2016 privind finalizarea lucrarii de Lotizare teren Zona Vale (440.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 83/2016 privind finalizarea lucrarii de Lotizare teren Zona Vale, Comuna Tilisca (417.6 KiB, 334 hits)

  HCL nr 82/2016 (323.8 KiB, 321 hits)

  HCL 83 din 2015 (593.4 KiB, 360 hits)

[downl

  hcl NR 17 aprobare lista lucrari 2017 (99.5 KiB, 350 hits)

oad id=”4″]

  HCL 81 din 2015 (636.8 KiB, 358 hits)

  HCL 80 din 2015 (548.5 KiB, 340 hits)

  HCL 79 din 2015 (1.1 MiB, 351 hits)

  HCL 78 din 2015 (2.7 MiB, 374 hits)

  HCL 77 din 2015 (1.5 MiB, 386 hits)

 

 

HCL 74 din 2012

Anexa nr 1 la HCL nr 74