[huge_it_slider id='2']

Hotărâri

  HCL nr 50/2018 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali (214.3 KiB, 98 hits)

  HCL nr 49/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (52.1 KiB, 0 hits)

  HCL nr 48/2018 privind aprobarea incheierii unor contracte de asistenta juridica (73.5 KiB, 85 hits)

  HCL nr 47/2018 privind aprobarea Planului operativ pe timpul iernii (247.4 KiB, 84 hits)

  HCL nr 46/2018 privind rectificarea bugetului local (269.8 KiB, 80 hits)

  HCL nr 45/2018 privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță (293.4 KiB, 98 hits)

  HCL nr 43/2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 42/2018 privind aprobarea Planului local de măsuri pentru gestionarea în anul 2018 a problematici legate de transmiterea Bolii Lyme (unknown, 0 hits)

  HCL nr 41/2018 privind aprobarea realizări unor lucrării (154.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 40/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei (154.2 KiB, 106 hits)

  HCL nr 39/2018 privind alegerea președintelui de ședință (52.3 KiB, 85 hits)

  HCL nr 38/2018 privind modificarea HCL nr 21/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici de pe raza Comunei Tilișca (125.2 KiB, 83 hits)

  HCL nr 37/2018 privind modificarea Organigramei, nr de personal și statului de funcții (338.2 KiB, 91 hits)

  HCL nr 36/2018 privind aprobarea realizări unor lucrării (64.2 KiB, 90 hits)

  HCL nr 35/2018 privind rectificarea bugetului local (98.6 KiB, 78 hits)

  HCL nr 34/2018 privind aprobarea realizări doc pentru lucrarea Reabilitare spații Bufet Rod și sediu Primărie Rod (63.8 KiB, 81 hits)

  HCL nr 33/2018 privind aprobare PUG si RLU (66.5 KiB, 173 hits)

  HCL nr 32/2018 privind încetarea unui contract de închiriere și scoaterea la licitație a grajdiului comunal Tilișca (75.1 KiB, 88 hits)

  HCL nr 31/2018 privind constituirea ADI Transalpina Gaz (91.5 KiB, 98 hits)

  HCL nr 30/2018 privind aprobarea Regulamentului de org si funct al Com de Asist soc (822.1 KiB, 112 hits)

  HCL nr 29/2018 privind modificarea HCL nr 70/2017 (163.2 KiB, 112 hits)

  HCL nr 28/2018 privind rectificarea bugetului local (166.1 KiB, 118 hits)

  HCL nr 27/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (57.8 KiB, 108 hits)

  HCL nr 26/2018 privind aprobarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea documentatiei infiintare ADI GAZ (68.6 KiB, 114 hits)

  HCL nr 25/2018 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul sit de urgenta (64.9 KiB, 107 hits)

  HCL nr 24/2018 privind reorganizarea retelei scolare (62.4 KiB, 115 hits)

  HCL nr 23/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CL Tilisca (1.7 MiB, 160 hits)

  HCL nr 22/2018 privind actualizarea duratei de functionare a unor bunuri din domeniul public al comunei (218.5 KiB, 118 hits)

  HCL nr 21/2018 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor economici de pe raza Comunei Tilisca (81.2 KiB, 143 hits)

  HCL nr 20/2018 privind stabilirea unor reglementari pentru pasunatul comunal (120.0 KiB, 119 hits)

  HCL nr 19/2018 privind aprobarea inchirerii pasunilor (125.1 KiB, 119 hits)

  HCL nr 17/2018 privind aprobarea raportului de inventar pe anul 2017 (666.2 KiB, 127 hits)

  HCL nr 18/2018 privind modificarea HCL nr 70/2018 (74.8 KiB, 117 hits)

  HCL nr 16/2018 privind aprobarea conturilor anuale de executie (64.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 16/2018 privind aprobarea conturilor anuale de executie (64.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 15/2018 privind rectificarea bugetului local (200.7 KiB, 114 hits)

  HCL nr 14/2018 privind modificarea indicatorilor tehnico economici - investitie pod (127.3 KiB, 115 hits)

  HCL nr 13/2018 privind aprobarea modelului de contract de administrare fond forestier (137.6 KiB, 110 hits)

  HCL nr 12/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici ai obiectivului de investitii Amenajare spatii suplimentare la obiectivul Camin Cultural Tilisca (325.2 KiB, 132 hits)

  HCL nr 11/2018 privind mandatarea Primarului (78.5 KiB, 123 hits)

  HCL nr 10/2018 privind aprobarea cofinantari proiectului Sprijin pentru pregatirea aplicatiei si a doc de atribuire pentru proiectul regional de dezv a infrastructurii de apa si apa uzata (126.6 KiB, 133 hits)

  HCL nr 9/2018 privind stabilirea chiriilor pentru anul 2018 (90.8 KiB, 132 hits)

  HCL nr 8/2018 privind aprobarea Planului de lucrari pentru beneficiari de ajutor social (104.9 KiB, 141 hits)

  HCL nr 7/2018 privind raportul asistentilor pers ai pers cu handicap grav (222.9 KiB, 133 hits)

  HCL nr 6/2018 privind aprobarea Organigramei, nr de personal si statului de functii pe anul 2018 (334.0 KiB, 143 hits)

  HCL nr 5/2018 privind modificarea HCL nr 63/2017 (112.3 KiB, 132 hits)

  HCL nr 4/2018 privind aprobarea deconturilor si bugetelor OS (116.1 KiB, 0 hits)

  HCL nr 3/2018 privind aprobarea bugetului pe anul 2018 (220.2 KiB, 124 hits)

  HCL nr 2/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (56.8 KiB, 126 hits)

  HCL nr 1/2018 privind aprobarea sumei de 50 mii lei din dume din execedentul anului precedent pentru echilibrarea bugetului (58.3 KiB, 139 hits)

  HCL nr 72/2018 privind aprobarea acoperiri deficitului sectiuni de dezvoltare (48.7 KiB, 131 hits)

  HCL nr 71/2018 privind stabilirea cuantumului unor burse acordate elevilor Scolii Tilisca (84.9 KiB, 142 hits)

  HCL nr 70/2017 privind stabilirea salariilor pe anul 2018 (230.3 KiB, 168 hits)

  HCL nr 69/2017 stabilire taxe salubritate (75.9 KiB, 115 hits)

  HCL nr 68/2018 stabilire taxe speciale (113.0 KiB, 152 hits)

  HCL nr 67/2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2018 (312.0 KiB, 130 hits)

  HCL nr 66/2017 rectificare buget (109.3 KiB, 123 hits)

  HCL nr 65/2017 privind incetarea unui contract de inchiriere (61.8 KiB, 147 hits)

  HCL nr 64/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 (136.5 KiB, 131 hits)

  HCL nr 63/2017 aprobarea volumului de masa lemnoasa 2018 (231.6 KiB, 142 hits)

  HCL nr 62/2017 privind rectificarea bugetului local (204.5 KiB, 149 hits)

  HCL nr 61/2017 privind rectificarea bugetului local (162.1 KiB, 137 hits)

  HCL nr 60/2017 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor pers (241.2 KiB, 185 hits)

  HCL nr 59/2017 privind aprobarea Planului operativ de actiune de timpul iernii (266.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 58/2017 privind modificarea Organigramei, nr personal si stat de functii (279.6 KiB, 294 hits)

  HCL nr 57/2017 privind modificarea Anexei nr 1 la HCL nr 39/2017 (93.1 KiB, 141 hits)

  HCL nr 56/2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei (110.6 KiB, 138 hits)

  HCL nr 55/2017 privind rectificarea bugetului local (240.1 KiB, 138 hits)

  HCL nr 54/2017 privind aprobarea achizitiei pentru lucrarea Reabilitare drum de exploatare Plese - Dealul Satului (60.9 KiB, 146 hits)

  HCL nr 53/2017 privind rectificarea bugetului local (81.6 KiB, 130 hits)

  HCL nr 52/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (55.2 KiB, 138 hits)

  HCL nr 51/2017 privind scoaterea la licitatie a unui spatiu (73.4 KiB, 145 hits)

  HCL nr 50/2017 privind suplimentarea volumului de masa lemnoasa (115.9 KiB, 140 hits)

  HCL nr 49/2017 privind rectificarea bugetului local (198.4 KiB, 148 hits)

  HCL nr 48/2017 privind initierea proceduri pentru achizita serv privind intocmire SF Consolidare pod peste paraul Tilisca (68.9 KiB, 144 hits)

  HCL nr 47/2017 privind initierea proceduri pentru achizitia serv privind intocmire SF pentru lucrarea Reabilitare strazi din Comuna Tilisca si satele afiliate (70.8 KiB, 151 hits)

  HCL nr 46/2017 privind implementarea proiectului Renovare si dotare sediu Primarie, Comuna Tilisca (159.9 KiB, 138 hits)

  HCL nr 45/2017 privind punerea in aplicare a Legii nr 153/2017 si stabilirea salariilor de baza (235.8 KiB, 133 hits)

  HCL nr 44/2017 privind rectificarea bugetului local (130.4 KiB, 154 hits)

  HCL nr 43/2017 privind initierea proceduri pentru achizitia serv de Consultanta pentru depunere proiect Renovare si dotare sediu Primaria Tilisca (91.4 KiB, 183 hits)

  HCL nr 42/2017 privind acordarea unui mandat special ADI Asociatia de Apa Sibiu in vederea exercitari calitatii de autoritate tutelara (78.2 KiB, 142 hits)

  HCL nr 41/2017 privind aprobarea Planului local de masuri pentru gestionarea in anul 2017 a problematicii legate de combaterea si transmiterea Bolii Lyme prin intepatura de capuse (212.4 KiB, 258 hits)

  HCL nr 40/2017 privind aprobarea realizari expertizei tehnice si a proiectului tehnic pentur lucrarea Zid de sprijin si consolidare fundatie la Anexa - Scoala Gimnaziala Tilisca, nr 543 (71.4 KiB, 139 hits)

  HCL nr 39/2017 privind implementarea proiectului Modernizare si dotare Camin Cultural, Comuna Tilisca, sat Rod, Judetul SIbiu (153.1 KiB, 0 hits)

  HCL nr 38/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (61.9 KiB, 156 hits)

  HCL nr 37/2017 privind rectificarea bugetului local (154.6 KiB, 166 hits)

  170904103824_0001.pdf (394.4 KiB, 213 hits)

  HCL nr 35/2017 privind initerea proceduri pentru intocmire doc SF dotare sediu Primarie (unknown, 0 hits)

  HCL nr 34/2017 priivnd initierea proceduri pt consultanta depunere proiect Camin Rod (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 33/2017 initiere procedura SF Camin Rod (332.7 KiB, 234 hits)

  HCL nr 34/2017 initiere procedura intocmire doc aviz ISU (62.9 KiB, 166 hits)

  HCL nr 33/2017 alegerea presedintelui de sedinta (54.8 KiB, 166 hits)

  HCL nr 30 privind stabilire aunor burse sociale (88.8 KiB, 173 hits)

  HCL nr 29 privind stabilirea unor reglementari pt pasunatul comunal (136.4 KiB, 171 hits)

  HCL nr 28 privind stabilirea normelor si regimul contraventiilor (1.9 MiB, 206 hits)

  HCL nr 27 privind modificarea HCL nr 5/2017 (403.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 26 privind reorganizarea retelei scolare (64.6 KiB, 196 hits)

  HCL nr 25 aprobarea incheieri unui contract intre CJ Alba si ADI ECO SIBIU (101.3 KiB, 188 hits)

  HCL nr 17 aprobare lista lucrari 2017 (99.5 KiB, 0 hits)

  HCL nr 17 aprobare lista lucrari 2017 (99.5 KiB, 0 hits)

  HCL nr 24 aprobare decont si buget OS (659.9 KiB, 198 hits)

  170810120810_0001.pdf (612.8 KiB, 177 hits)

  HCL nr 22 privind achizitionare serv de consultanta intocmire doc achizitii publice (57.7 KiB, 182 hits)

  HCL nr 21 achizitie SF introducere gaz (70.1 KiB, 172 hits)

  HCL nr 20 aprobare doc lucrari reabilitare strazi (150.6 KiB, 172 hits)

  HCL nr 19 aprobare doc lucrari consolidare pod (630.3 KiB, 187 hits)

  HCL nr 18 aprobare doc lucrari modernizare iluminat public (385.0 KiB, 181 hits)

  HCL nr 16 aprobare conturi de executie (78.1 KiB, 180 hits)

  HCL nr 14 validare mandat consilier (69.4 KiB, 167 hits)

  HCL aprobare buget de venituri si cheltuieli 2017 (252.3 KiB, 168 hits)

  HCL nr 13/2017 actualizare indicatori canalizare Rod (1,001.1 KiB, 187 hits)

[downl

  HCL nr 59/2017 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii (266.6 KiB, 146 hits)

oad id=”45″]

  HCL nr 11/2017 privind stabilirea chiriilor pentru anul 2017 (329.1 KiB, 176 hits)

  HCL nr 10/2017 aprobare Organigrama (565.4 KiB, 204 hits)

  HCL nr 6/2017 incetare mandat consilier PETREA IOAN (232.4 KiB, 0 hits)

  HCL nr 9/2017 incetare contract (286.5 KiB, 0 hits)

  HCL nr 8/2017 privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate de beneficiari venitului minim garantat (455.1 KiB, 182 hits)

  HCL nr 7/2017 privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali (1.1 MiB, 252 hits)

  HCL nr 6/2017 privind incetarea de drept a contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Tilisca si SC SIMARO SIB (232.4 KiB, 180 hits)

  HCL nr 5/2017 privind actualizarea valorica a bunurilor concesionate la SC APA CANAL SA (648.1 KiB, 185 hits)

  HCL nr 3/2017 privind modificarea HCL nr 77/2016 privind aprobarea impozitelor sit axelor pe anul 2017 (318.4 KiB, 0 hits)

  HCL nr 2/2017 privind aprobarea sumei de 50 mii lei din sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (300.0 KiB, 0 hits)

  HCL nr 4/2017 privind aprobarea decontului si bugetului OS Valea Cibinului Saliste (882.7 KiB, 204 hits)

  HCL nr 1/2017 privind aprobarea acoperiri deficitului sectiunii de dezvoltare (240.5 KiB, 167 hits)

  HCL NR 1/2017 aprobarea acoperiri deficitului sectiunii de dezvoltare (94.1 KiB, 0 hits)

  HCL nr 83/2016 priivnd validarea Disp nr 173/2016 (417.6 KiB, 0 hits)

  HCL nr 84/2016 privind finalizarea lucrarii de Lotizare teren Zona Vale (440.2 KiB, 0 hits)

  HCL nr 83/2016 privind finalizarea lucrarii de Lotizare teren Zona Vale, Comuna Tilisca (417.6 KiB, 182 hits)

  HCL nr 82/2016 (323.8 KiB, 178 hits)

  HCL 83 din 2015 (593.4 KiB, 222 hits)

[downl

  hcl NR 17 aprobare lista lucrari 2017 (99.5 KiB, 202 hits)

oad id=”4″]

  HCL 81 din 2015 (636.8 KiB, 207 hits)

  HCL 80 din 2015 (548.5 KiB, 210 hits)

  HCL 79 din 2015 (1.1 MiB, 209 hits)

  HCL 78 din 2015 (2.7 MiB, 218 hits)

  HCL 77 din 2015 (1.5 MiB, 243 hits)

 

 

HCL 74 din 2012

Anexa nr 1 la HCL nr 74