[huge_it_slider id='2']

Dispoziţii Primar

  Disp nr 73/2019 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (97.0 KiB, 25 hits)

  Disp nr 672018 privind constituirea comisiei speciale de monitorizare a implementarii sistemului de control intern (357.3 KiB, 543 hits)

  Disp nr 66/2018 privind numirea si stabilirea atributiilor responsabilului cu Registrul riscurilor (60.9 KiB, 92 hits)

  Disp nr 62/2018 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (56.0 KiB, 85 hits)

  Disp nr 60/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (43.7 KiB, 107 hits)

  Disp nr 57/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (39.6 KiB, 89 hits)

  Disp nr 51/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (58.0 KiB, 0 hits)

  Disp nr 52/2018 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin a Comunei Tilisca (50.3 KiB, 93 hits)

  Disp nr 50/2018 privind incetarea prin demisie a contractului de munca a dlui Gindila Dumitru (56.0 KiB, 91 hits)

  Disp nr 50/2018 privind incetarea prin demisie a contractului de munca a dlui Gindila Dumitru (56.0 KiB, 91 hits)

  Disp nr 49/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitare strazi din Comuna Tilisca (109.9 KiB, 99 hits)

  Disp nr 43/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinara publica (35.9 KiB, 93 hits)

  Disp nr 39/2018 cu privire la desemnarea dlui Greavu Dumitru, ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul UAT Tilisca (72.1 KiB, 89 hits)

  Disp nr 38/2018 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (60.8 KiB, 91 hits)

  Disp nr 37/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (71.2 KiB, 105 hits)

  Disp nr 35/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita (70.0 KiB, 92 hits)

  Disp nr 34/2018 privind constituirea comisiei de licitatie pentru inchirierea grajdiului comunal Tilisca si gradina satului (54.5 KiB, 90 hits)

  Disp nr 33/2018 privind organizarea și exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu la Primaria Comunei Tilisca (118.4 KiB, 705 hits)

  Disp nr 32/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (58.2 KiB, 82 hits)

  Disp nr 26/2018 privind constituirea comisiei de atribuire a pasunilor proprietate privata a Comunei Tilisca (113.4 KiB, 78 hits)

  Disp nr 24/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete pentru gradinita (71.5 KiB, 92 hits)

  Disp nr 23/2018 privind aprobarea scoterii din functiune a unor mijloace fixe (261.1 KiB, 193 hits)

  Disp nr 22/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (56.4 KiB, 84 hits)

  Disp nr 20/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (70.0 KiB, 88 hits)

  Disp nr 18/2018 privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar (90.5 KiB, 88 hits)

  Disp nr 17/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (89.4 KiB, 86 hits)

  Disp nr 16/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinarra publica (40.6 KiB, 94 hits)

  Disp nr 12/2018 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional (110.4 KiB, 107 hits)

  Disp nr 8/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (69.8 KiB, 157 hits)

  Disp nr 4/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (93.7 KiB, 90 hits)

  Disp nr 3/2018 privind delegarea atributiilor de stare civila (59.4 KiB, 464 hits)

  Disp nr 2 /2018 privind constituirea comisiei tehnice pentru reevaluarea unor active fixe corporale (63.5 KiB, 105 hits)

  Disp nr 152/2017 privind rectificarea bugetului local (115.4 KiB, 136 hits)

  Disp nr 151/2017 privind convocarea cons local in sedinta (52.5 KiB, 125 hits)

  Disp nr 142/2017 privind convocarea CL in sedinta (45.9 KiB, 163 hits)

  Disp nr 138/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (64.0 KiB, 145 hits)

  Disp nr 137/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (58.8 KiB, 148 hits)

  Disp nr 136/2017 privind desemnarea unor pers pt derulare POAD (55.8 KiB, 139 hits)

  Disp nr 130/2017 privind constituirea comisiei de inventar (226.0 KiB, 162 hits)

  Disp nr 128/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara (51.5 KiB, 154 hits)

  Disp nr 116/2017 privind delegarea atributiilor primarului (44.4 KiB, 154 hits)

  Disp nr 112/2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru DALI reabilitare strazi (110.5 KiB, 148 hits)

  Disp nr 111/2017 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinara publica (403.6 KiB, 0 hits)

  Disp nr 110/2017 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (61.0 KiB, 132 hits)

  Disp nr 109/2017 privind actualizarea Comitetului Local pt Situatii de Urgenta Tilisca (56.8 KiB, 147 hits)

  Disp nr 108/2017 privind constituirea comisiei de licitatie inchiriere spatiu Bufet Rod (49.7 KiB, 129 hits)

  Disp nr 90/2017 privind convocarea CL in sedinta (80.8 KiB, 138 hits)

  Disp nr 88/2017 privind stabilirea resp pt intocmirea inventarului functiilor sensibile (58.2 KiB, 156 hits)

  Disp nr 87/2017 privind numirea si stabilirea resp cu Registrul de riscuri (60.7 KiB, 239 hits)

  Disp nr 86/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (63.8 KiB, 120 hits)

  Dis nr 82/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara publica (65.6 KiB, 151 hits)

  Disp nr 73/2017 privind desemnarea unor pers pentru inscrierea datelor in RENNS (67.9 KiB, 168 hits)

  Disp nr 72/2017 privind desemnarea pers careia ii revine sarcina completarii, tineri la zi a reg agricol (93.1 KiB, 141 hits)

  Disnr 68/2017 privind constituirea comisiei pt constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale (93.6 KiB, 1,147 hits)

  Disp nr 60/2017 privind constituirea comisiei de concurs (123.1 KiB, 127 hits)

  Disp nr 60/2017 privind convocarea Consiliului Local Tilisca in sedinta ordinara publica (71.1 KiB, 127 hits)

  Disp nr 59/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pt SF infiintare distributie gaze naturale (110.6 KiB, 126 hits)

  Disp nr 49/2017 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (243.5 KiB, 188 hits)

  Disp nr 45/2017 privind convocarea Consiliului Local Tilisca in sedinta ordinara publica (386.0 KiB, 194 hits)

  HCL nr 44/2017 privind stabilirea dreptului la stimulent educational (276.3 KiB, 0 hits)

  Disp nr 43/2017 privind stabilire cuantum indemnizatii pers cu handicap (263.5 KiB, 191 hits)

  Disp nr 41 scoatere din functie bunuri (790.9 KiB, 563 hits)

  Disp nr 37 acordare tichete gradinita (293.6 KiB, 193 hits)

  Disp nr 35 stabilire alocatie (298.7 KiB, 192 hits)

  Dis nr 35 stabilire alocatie (289.8 KiB, 183 hits)

  Dis nr 33 din 16.02.2017 privind modificare alocatie (286.7 KiB, 196 hits)

  Dis nr 32 din 2017 privind convocare sed cl (173.2 KiB, 198 hits)

  Disp nr 7 din 27.01.2017 convocare sed cons local (446.6 KiB, 0 hits)

[downlo

  Disp nr 34 din 16.02.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie (288.7 KiB, 177 hits)

ad id=”51″]

  Dis nr 8 privind modificarea HCL nr 84/2016 privind autorizarea unor persoane pentru a efectua operatiuni in reg electoral (295.0 KiB, 184 hits)

  Dis nr 7 privind convocare consiliului local (446.6 KiB, 181 hits)

  Disp nr 5 privind modificarea cuantumului si componentei membrilor familiei pentru care se acorda alocatia (288.1 KiB, 198 hits)

  Disp nr 4 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei (240.5 KiB, 229 hits)

  Dis nr 6 privind incetarea dreptului la alocatie (288.4 KiB, 0 hits)

“]”]

  Disp nr 2/2017 privind modificarea comisiei de inventar (326.9 KiB, 194 hits)