[huge_it_slider id='2']

Dispoziţii Primar

  Disp nr 124/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (60.3 KiB, 115 hits)

  Disp nr 122/2019 privind stabilirea comisiei de receptie (43.6 KiB, 107 hits)

  Disp nr 120/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (62.4 KiB, 113 hits)

  Disp nr 118/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (71.5 KiB, 113 hits)

  Disp nr 114/2019 privind desemnarea unei persoane responsabile pentru preluarea si distribuirea ajutoarelor alimentare acordate in baza POAD (45.0 KiB, 117 hits)

  Disp nr 113/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (60.7 KiB, 108 hits)

  Disp nr 112/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (62.3 KiB, 105 hits)

  Disp nr 111/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (64.6 KiB, 93 hits)

  Disp nr 108/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (78.6 KiB, 104 hits)

  Disp nr 108/2019 privind constituirea comisiei de inventar (193.0 KiB, 115 hits)

  Disp nr 107/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (64.7 KiB, 108 hits)

  Disp nr 105/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (62.0 KiB, 106 hits)

  Disp nr 102/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (45.0 KiB, 103 hits)

  Disp nr 101/2019 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin a Comunei Tilisca (44.4 KiB, 148 hits)

  Disp nr 99/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (47.7 KiB, 97 hits)

  Disp nr 98/2019 privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral (35.7 KiB, 112 hits)

  Disp nr 97/2019 privind desemnarea dnei Rodeanu Maria pentru efectuarea demersurilor necesare inreg nasterii copiilor de pe raza Com Tilisca parasiti in unitatile sanitare (55.5 KiB, 95 hits)

  Disp nr 96/2019 privind desemnarea responsabilului de caz prevenire (77.1 KiB, 108 hits)

  Disp nr 95/2019 privind suspendarea dreptului la sitmulentul educational (59.4 KiB, 103 hits)

  Disp nr 94/2019 privind stabilire dreptului la stimulentul educational (60.6 KiB, 105 hits)

  Disp nr 80/2019 privind reincadrarea Secretarului Comunei Tilisca (61.2 KiB, 111 hits)

  Disp nr 78/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (68.5 KiB, 114 hits)

  Disp nr 77/2019 privind modificarea Disp nr 70/2019 (63.4 KiB, 106 hits)

  Disp nr 76/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (46.4 KiB, 108 hits)

  Disp nr 73/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (87.2 KiB, 105 hits)

  Disp nr 70/2019 privind numirea comisiei de evalauare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de proiectare si executie pentru proiectul Modernizare si dotare Camin Cultural , Comuna Tilisca - (96.2 KiB, 97 hits)

  Disp nr 69/2019 privind stabilirea responsabilului intocmirii inventarului functiilor sensibile (51.4 KiB, 108 hits)

  Disp nr 68/2019 privind constituirea comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementari sistemului de control intern (334.7 KiB, 108 hits)

  Disp nr 67/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (50.0 KiB, 96 hits)

  Disp nr 61/2019 privind constituirea comisiei pentru receptia partiala a obiectivului de investitii Demolare si construire Camin Cultural, Comuna Tilișca (61.7 KiB, 106 hits)

  Disp nr 60/2019 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (48.8 KiB, 110 hits)

  Disp nr 59/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (33.8 KiB, 95 hits)

  Disp nr 56/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (49.3 KiB, 100 hits)

  Disp nr 50/2019 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational (54.8 KiB, 107 hits)

  Disp nr 49/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (68.5 KiB, 85 hits)

  Disp nr 48/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (45.3 KiB, 102 hits)

  Disp nr 47/2019 privind suspendarea dreptului la sitmulentul educational (58.7 KiB, 142 hits)

  Disp nr 46/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (64.4 KiB, 126 hits)

  Disp nr 45/2019 privind convocarea CL in sed extraordinara publica (34.8 KiB, 116 hits)

  Disp nr 43/2019 privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral (44.2 KiB, 99 hits)

  Disp nr 42/2019 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational (60.2 KiB, 97 hits)

  Disp nr 41/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (71.4 KiB, 114 hits)

  isp nr 40/2019 privind constituirea comisiei de atribuire in vederea inchirierii a pasunilor proprietatea privata a Comunei Tilisca (71.7 KiB, 111 hits)

  Disp nr 39/2019 privind constituirea comisiei de licitatie privind inchirierea spatiului comercial Magazin Universal Tilisca (60.0 KiB, 101 hits)

  Disp nr 38/2019 privind convocarea CL in sedinta ordinara publica (81.2 KiB, 98 hits)

  Disp nr 37/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (52.5 KiB, 103 hits)

  Disp nr 25/2019 privind convocarea CL in sedinta ordinara publica (72.7 KiB, 109 hits)

  Disp nr 22/2019 privind desemnarea dnei Morar Maria, Secretarul comunei Tilisca, in vederea indeplinirii activitatii de relatii cu publicul (41.3 KiB, 106 hits)

  Disp nr 21/2019 privind stabilire dreptului la stimulentul educational (65.2 KiB, 105 hits)

  Disp nr 20/2019 privind suspendarea dreptului la sitmulentul educational (56.5 KiB, 136 hits)

  Disp nr 16/2019 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara publica (56.5 KiB, 112 hits)

  Disp nr 12/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (64.5 KiB, 62 hits)

  Disp nr 11/2019 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational (70.4 KiB, 63 hits)

  Disp nr 2/2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor acordate pentru persoanele cu handicap (45.7 KiB, 59 hits)

  Disp nr 1/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (37.7 KiB, 64 hits)

  Disp nr 73/2019 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (97.0 KiB, 167 hits)

  Disp nr 672018 privind constituirea comisiei speciale de monitorizare a implementarii sistemului de control intern (357.3 KiB, 903 hits)

  Disp nr 66/2018 privind numirea si stabilirea atributiilor responsabilului cu Registrul riscurilor (60.9 KiB, 215 hits)

  Disp nr 62/2018 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (56.0 KiB, 198 hits)

  Disp nr 60/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (43.7 KiB, 215 hits)

  Disp nr 57/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (39.6 KiB, 183 hits)

  Disp nr 51/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (58.0 KiB, 0 hits)

  Disp nr 52/2018 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin a Comunei Tilisca (50.3 KiB, 215 hits)

  Disp nr 50/2018 privind incetarea prin demisie a contractului de munca a dlui Gindila Dumitru (56.0 KiB, 191 hits)

  Disp nr 50/2018 privind incetarea prin demisie a contractului de munca a dlui Gindila Dumitru (56.0 KiB, 191 hits)

  Disp nr 49/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitare strazi din Comuna Tilisca (109.9 KiB, 211 hits)

  Disp nr 43/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinara publica (35.9 KiB, 199 hits)

  Disp nr 39/2018 cu privire la desemnarea dlui Greavu Dumitru, ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul UAT Tilisca (72.1 KiB, 193 hits)

  Disp nr 38/2018 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (60.8 KiB, 190 hits)

  Disp nr 37/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (71.2 KiB, 213 hits)

  Disp nr 35/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita (70.0 KiB, 196 hits)

  Disp nr 34/2018 privind constituirea comisiei de licitatie pentru inchirierea grajdiului comunal Tilisca si gradina satului (54.5 KiB, 197 hits)

  Disp nr 33/2018 privind organizarea și exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu la Primaria Comunei Tilisca (118.4 KiB, 916 hits)

  Disp nr 32/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (58.2 KiB, 190 hits)

  Disp nr 26/2018 privind constituirea comisiei de atribuire a pasunilor proprietate privata a Comunei Tilisca (113.4 KiB, 178 hits)

  Disp nr 24/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete pentru gradinita (71.5 KiB, 193 hits)

  Disp nr 23/2018 privind aprobarea scoterii din functiune a unor mijloace fixe (261.1 KiB, 715 hits)

  Disp nr 22/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (56.4 KiB, 185 hits)

  Disp nr 20/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (70.0 KiB, 192 hits)

  Disp nr 18/2018 privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar (90.5 KiB, 201 hits)

  Disp nr 17/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (89.4 KiB, 175 hits)

  Disp nr 16/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinarra publica (40.6 KiB, 203 hits)

  Disp nr 12/2018 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional (110.4 KiB, 227 hits)

  Disp nr 8/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (69.8 KiB, 317 hits)

  Disp nr 4/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (93.7 KiB, 194 hits)

  Disp nr 3/2018 privind delegarea atributiilor de stare civila (59.4 KiB, 839 hits)

  Disp nr 2 /2018 privind constituirea comisiei tehnice pentru reevaluarea unor active fixe corporale (63.5 KiB, 233 hits)

  Disp nr 152/2017 privind rectificarea bugetului local (115.4 KiB, 231 hits)

  Disp nr 151/2017 privind convocarea cons local in sedinta (52.5 KiB, 208 hits)

  Disp nr 142/2017 privind convocarea CL in sedinta (45.9 KiB, 269 hits)

  Disp nr 138/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (64.0 KiB, 244 hits)

  Disp nr 137/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (58.8 KiB, 244 hits)

  Disp nr 136/2017 privind desemnarea unor pers pt derulare POAD (55.8 KiB, 243 hits)

  Disp nr 130/2017 privind constituirea comisiei de inventar (226.0 KiB, 305 hits)

  Disp nr 128/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara (51.5 KiB, 253 hits)

  Disp nr 116/2017 privind delegarea atributiilor primarului (44.4 KiB, 259 hits)

  Disp nr 112/2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru DALI reabilitare strazi (110.5 KiB, 256 hits)

  Disp nr 111/2017 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinara publica (403.6 KiB, 0 hits)

  Disp nr 110/2017 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (61.0 KiB, 236 hits)

  Disp nr 109/2017 privind actualizarea Comitetului Local pt Situatii de Urgenta Tilisca (56.8 KiB, 252 hits)

  Disp nr 108/2017 privind constituirea comisiei de licitatie inchiriere spatiu Bufet Rod (49.7 KiB, 236 hits)

  Disp nr 90/2017 privind convocarea CL in sedinta (80.8 KiB, 245 hits)

  Disp nr 88/2017 privind stabilirea resp pt intocmirea inventarului functiilor sensibile (58.2 KiB, 261 hits)

  Disp nr 87/2017 privind numirea si stabilirea resp cu Registrul de riscuri (60.7 KiB, 394 hits)

  Disp nr 86/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (63.8 KiB, 259 hits)

  Dis nr 82/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara publica (65.6 KiB, 265 hits)

  Disp nr 73/2017 privind desemnarea unor pers pentru inscrierea datelor in RENNS (67.9 KiB, 322 hits)

  Disp nr 72/2017 privind desemnarea pers careia ii revine sarcina completarii, tineri la zi a reg agricol (93.1 KiB, 246 hits)

  Disnr 68/2017 privind constituirea comisiei pt constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale (93.6 KiB, 1,547 hits)

  Disp nr 60/2017 privind constituirea comisiei de concurs (123.1 KiB, 225 hits)

  Disp nr 60/2017 privind convocarea Consiliului Local Tilisca in sedinta ordinara publica (71.1 KiB, 217 hits)

  Disp nr 59/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pt SF infiintare distributie gaze naturale (110.6 KiB, 212 hits)

  Disp nr 49/2017 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (243.5 KiB, 277 hits)

  Disp nr 45/2017 privind convocarea Consiliului Local Tilisca in sedinta ordinara publica (386.0 KiB, 299 hits)

  HCL nr 44/2017 privind stabilirea dreptului la stimulent educational (276.3 KiB, 0 hits)

  Disp nr 43/2017 privind stabilire cuantum indemnizatii pers cu handicap (263.5 KiB, 285 hits)

  Disp nr 41 scoatere din functie bunuri (790.9 KiB, 728 hits)

  Disp nr 37 acordare tichete gradinita (293.6 KiB, 274 hits)

  Disp nr 35 stabilire alocatie (298.7 KiB, 282 hits)

  Dis nr 35 stabilire alocatie (289.8 KiB, 288 hits)

  Dis nr 33 din 16.02.2017 privind modificare alocatie (286.7 KiB, 297 hits)

  Dis nr 32 din 2017 privind convocare sed cl (173.2 KiB, 302 hits)

  Disp nr 7 din 27.01.2017 convocare sed cons local (446.6 KiB, 0 hits)

[downlo

  Disp nr 34 din 16.02.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie (288.7 KiB, 272 hits)

ad id=”51″]

  Dis nr 8 privind modificarea HCL nr 84/2016 privind autorizarea unor persoane pentru a efectua operatiuni in reg electoral (295.0 KiB, 276 hits)

  Dis nr 7 privind convocare consiliului local (446.6 KiB, 274 hits)

  Disp nr 5 privind modificarea cuantumului si componentei membrilor familiei pentru care se acorda alocatia (288.1 KiB, 312 hits)

  Disp nr 4 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei (240.5 KiB, 373 hits)

  Dis nr 6 privind incetarea dreptului la alocatie (288.4 KiB, 0 hits)

“]”]

  Disp nr 2/2017 privind modificarea comisiei de inventar (326.9 KiB, 289 hits)