[huge_it_slider id='2']

Dispoziţii Primar

  Dispozitie convocare sed CL (1.2 MiB, 19 hits)

  Disp nr 124/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (60.3 KiB, 142 hits)

  Disp nr 122/2019 privind stabilirea comisiei de receptie (43.6 KiB, 136 hits)

  Disp nr 120/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (62.4 KiB, 136 hits)

  Disp nr 118/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (71.5 KiB, 138 hits)

  Disp nr 114/2019 privind desemnarea unei persoane responsabile pentru preluarea si distribuirea ajutoarelor alimentare acordate in baza POAD (45.0 KiB, 146 hits)

  Disp nr 113/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (60.7 KiB, 132 hits)

  Disp nr 112/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (62.3 KiB, 128 hits)

  Disp nr 111/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (64.6 KiB, 120 hits)

  Disp nr 108/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (78.6 KiB, 126 hits)

  Disp nr 108/2019 privind constituirea comisiei de inventar (193.0 KiB, 144 hits)

  Disp nr 107/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (64.7 KiB, 132 hits)

  Disp nr 105/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (62.0 KiB, 128 hits)

  Disp nr 102/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (45.0 KiB, 126 hits)

  Disp nr 101/2019 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin a Comunei Tilisca (44.4 KiB, 175 hits)

  Disp nr 99/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (47.7 KiB, 121 hits)

  Disp nr 98/2019 privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral (35.7 KiB, 139 hits)

  Disp nr 97/2019 privind desemnarea dnei Rodeanu Maria pentru efectuarea demersurilor necesare inreg nasterii copiilor de pe raza Com Tilisca parasiti in unitatile sanitare (55.5 KiB, 121 hits)

  Disp nr 96/2019 privind desemnarea responsabilului de caz prevenire (77.1 KiB, 134 hits)

  Disp nr 95/2019 privind suspendarea dreptului la sitmulentul educational (59.4 KiB, 130 hits)

  Disp nr 94/2019 privind stabilire dreptului la stimulentul educational (60.6 KiB, 127 hits)

  Disp nr 80/2019 privind reincadrarea Secretarului Comunei Tilisca (61.2 KiB, 134 hits)

  Disp nr 78/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier (68.5 KiB, 139 hits)

  Disp nr 77/2019 privind modificarea Disp nr 70/2019 (63.4 KiB, 134 hits)

  Disp nr 76/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (46.4 KiB, 132 hits)

  Disp nr 73/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (87.2 KiB, 132 hits)

  Disp nr 70/2019 privind numirea comisiei de evalauare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de proiectare si executie pentru proiectul Modernizare si dotare Camin Cultural , Comuna Tilisca - (96.2 KiB, 120 hits)

  Disp nr 69/2019 privind stabilirea responsabilului intocmirii inventarului functiilor sensibile (51.4 KiB, 133 hits)

  Disp nr 68/2019 privind constituirea comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementari sistemului de control intern (334.7 KiB, 131 hits)

  Disp nr 67/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (50.0 KiB, 118 hits)

  Disp nr 61/2019 privind constituirea comisiei pentru receptia partiala a obiectivului de investitii Demolare si construire Camin Cultural, Comuna Tilișca (61.7 KiB, 130 hits)

  Disp nr 60/2019 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (48.8 KiB, 130 hits)

  Disp nr 59/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (33.8 KiB, 119 hits)

  Disp nr 56/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (49.3 KiB, 118 hits)

  Disp nr 50/2019 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational (54.8 KiB, 136 hits)

  Disp nr 49/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (68.5 KiB, 112 hits)

  Disp nr 48/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (45.3 KiB, 125 hits)

  Disp nr 47/2019 privind suspendarea dreptului la sitmulentul educational (58.7 KiB, 165 hits)

  Disp nr 46/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (64.4 KiB, 150 hits)

  Disp nr 45/2019 privind convocarea CL in sed extraordinara publica (34.8 KiB, 142 hits)

  Disp nr 43/2019 privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral (44.2 KiB, 125 hits)

  Disp nr 42/2019 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational (60.2 KiB, 124 hits)

  Disp nr 41/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (71.4 KiB, 136 hits)

  isp nr 40/2019 privind constituirea comisiei de atribuire in vederea inchirierii a pasunilor proprietatea privata a Comunei Tilisca (71.7 KiB, 137 hits)

  Disp nr 39/2019 privind constituirea comisiei de licitatie privind inchirierea spatiului comercial Magazin Universal Tilisca (60.0 KiB, 121 hits)

  Disp nr 38/2019 privind convocarea CL in sedinta ordinara publica (81.2 KiB, 119 hits)

  Disp nr 37/2019 privind stabilirea comisiei de receptie finala pentru unele lucrari (52.5 KiB, 128 hits)

  Disp nr 25/2019 privind convocarea CL in sedinta ordinara publica (72.7 KiB, 133 hits)

  Disp nr 22/2019 privind desemnarea dnei Morar Maria, Secretarul comunei Tilisca, in vederea indeplinirii activitatii de relatii cu publicul (41.3 KiB, 127 hits)

  Disp nr 21/2019 privind stabilire dreptului la stimulentul educational (65.2 KiB, 128 hits)

  Disp nr 20/2019 privind suspendarea dreptului la sitmulentul educational (56.5 KiB, 165 hits)

  Disp nr 16/2019 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara publica (56.5 KiB, 136 hits)

  Disp nr 12/2019 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational (64.5 KiB, 86 hits)

  Disp nr 11/2019 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational (70.4 KiB, 90 hits)

  Disp nr 2/2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor acordate pentru persoanele cu handicap (45.7 KiB, 81 hits)

  Disp nr 1/2019 privind convocarea cons local in sed ordinara (37.7 KiB, 88 hits)

  Disp nr 73/2019 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (97.0 KiB, 195 hits)

  Disp nr 672018 privind constituirea comisiei speciale de monitorizare a implementarii sistemului de control intern (357.3 KiB, 955 hits)

  Disp nr 66/2018 privind numirea si stabilirea atributiilor responsabilului cu Registrul riscurilor (60.9 KiB, 243 hits)

  Disp nr 62/2018 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (56.0 KiB, 227 hits)

  Disp nr 60/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (43.7 KiB, 238 hits)

  Disp nr 57/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (39.6 KiB, 207 hits)

  Disp nr 51/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (58.0 KiB, 0 hits)

  Disp nr 52/2018 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin a Comunei Tilisca (50.3 KiB, 246 hits)

  Disp nr 50/2018 privind incetarea prin demisie a contractului de munca a dlui Gindila Dumitru (56.0 KiB, 217 hits)

  Disp nr 50/2018 privind incetarea prin demisie a contractului de munca a dlui Gindila Dumitru (56.0 KiB, 217 hits)

  Disp nr 49/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitare strazi din Comuna Tilisca (109.9 KiB, 236 hits)

  Disp nr 43/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinara publica (35.9 KiB, 229 hits)

  Disp nr 39/2018 cu privire la desemnarea dlui Greavu Dumitru, ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul UAT Tilisca (72.1 KiB, 218 hits)

  Disp nr 38/2018 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (60.8 KiB, 217 hits)

  Disp nr 37/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (71.2 KiB, 244 hits)

  Disp nr 35/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita (70.0 KiB, 225 hits)

  Disp nr 34/2018 privind constituirea comisiei de licitatie pentru inchirierea grajdiului comunal Tilisca si gradina satului (54.5 KiB, 223 hits)

  Disp nr 33/2018 privind organizarea și exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu la Primaria Comunei Tilisca (118.4 KiB, 946 hits)

  Disp nr 32/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (58.2 KiB, 219 hits)

  Disp nr 26/2018 privind constituirea comisiei de atribuire a pasunilor proprietate privata a Comunei Tilisca (113.4 KiB, 208 hits)

  Disp nr 24/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete pentru gradinita (71.5 KiB, 225 hits)

  Disp nr 23/2018 privind aprobarea scoterii din functiune a unor mijloace fixe (261.1 KiB, 797 hits)

  Disp nr 22/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (56.4 KiB, 213 hits)

  Disp nr 20/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (70.0 KiB, 221 hits)

  Disp nr 18/2018 privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar (90.5 KiB, 225 hits)

  Disp nr 17/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (89.4 KiB, 208 hits)

  Disp nr 16/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinarra publica (40.6 KiB, 229 hits)

  Disp nr 12/2018 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional (110.4 KiB, 256 hits)

  Disp nr 8/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (69.8 KiB, 351 hits)

  Disp nr 4/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (93.7 KiB, 219 hits)

  Disp nr 3/2018 privind delegarea atributiilor de stare civila (59.4 KiB, 879 hits)

  Disp nr 2 /2018 privind constituirea comisiei tehnice pentru reevaluarea unor active fixe corporale (63.5 KiB, 263 hits)

  Disp nr 152/2017 privind rectificarea bugetului local (115.4 KiB, 260 hits)

  Disp nr 151/2017 privind convocarea cons local in sedinta (52.5 KiB, 232 hits)

  Disp nr 142/2017 privind convocarea CL in sedinta (45.9 KiB, 294 hits)

  Disp nr 138/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (64.0 KiB, 274 hits)

  Disp nr 137/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (58.8 KiB, 273 hits)

  Disp nr 136/2017 privind desemnarea unor pers pt derulare POAD (55.8 KiB, 268 hits)

  Disp nr 130/2017 privind constituirea comisiei de inventar (226.0 KiB, 336 hits)

  Disp nr 128/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara (51.5 KiB, 280 hits)

  Disp nr 116/2017 privind delegarea atributiilor primarului (44.4 KiB, 283 hits)

  Disp nr 112/2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru DALI reabilitare strazi (110.5 KiB, 287 hits)

  Disp nr 111/2017 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinara publica (403.6 KiB, 0 hits)

  Disp nr 110/2017 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (61.0 KiB, 264 hits)

  Disp nr 109/2017 privind actualizarea Comitetului Local pt Situatii de Urgenta Tilisca (56.8 KiB, 279 hits)

  Disp nr 108/2017 privind constituirea comisiei de licitatie inchiriere spatiu Bufet Rod (49.7 KiB, 262 hits)

  Disp nr 90/2017 privind convocarea CL in sedinta (80.8 KiB, 269 hits)

  Disp nr 88/2017 privind stabilirea resp pt intocmirea inventarului functiilor sensibile (58.2 KiB, 287 hits)

  Disp nr 87/2017 privind numirea si stabilirea resp cu Registrul de riscuri (60.7 KiB, 425 hits)

  Disp nr 86/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (63.8 KiB, 286 hits)

  Dis nr 82/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara publica (65.6 KiB, 292 hits)

  Disp nr 73/2017 privind desemnarea unor pers pentru inscrierea datelor in RENNS (67.9 KiB, 356 hits)

  Disp nr 72/2017 privind desemnarea pers careia ii revine sarcina completarii, tineri la zi a reg agricol (93.1 KiB, 273 hits)

  Disnr 68/2017 privind constituirea comisiei pt constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale (93.6 KiB, 1,593 hits)

  Disp nr 60/2017 privind constituirea comisiei de concurs (123.1 KiB, 252 hits)

  Disp nr 60/2017 privind convocarea Consiliului Local Tilisca in sedinta ordinara publica (71.1 KiB, 242 hits)

  Disp nr 59/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pt SF infiintare distributie gaze naturale (110.6 KiB, 240 hits)

  Disp nr 49/2017 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (243.5 KiB, 304 hits)

  Disp nr 45/2017 privind convocarea Consiliului Local Tilisca in sedinta ordinara publica (386.0 KiB, 337 hits)

  HCL nr 44/2017 privind stabilirea dreptului la stimulent educational (276.3 KiB, 0 hits)

  Disp nr 43/2017 privind stabilire cuantum indemnizatii pers cu handicap (263.5 KiB, 312 hits)

  Disp nr 41 scoatere din functie bunuri (790.9 KiB, 758 hits)

  Disp nr 37 acordare tichete gradinita (293.6 KiB, 301 hits)

  Disp nr 35 stabilire alocatie (298.7 KiB, 308 hits)

  Dis nr 35 stabilire alocatie (289.8 KiB, 318 hits)

  Dis nr 33 din 16.02.2017 privind modificare alocatie (286.7 KiB, 322 hits)

  Dis nr 32 din 2017 privind convocare sed cl (173.2 KiB, 325 hits)

  Disp nr 7 din 27.01.2017 convocare sed cons local (446.6 KiB, 0 hits)

[downlo

  Disp nr 34 din 16.02.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie (288.7 KiB, 297 hits)

ad id=”51″]

  Dis nr 8 privind modificarea HCL nr 84/2016 privind autorizarea unor persoane pentru a efectua operatiuni in reg electoral (295.0 KiB, 303 hits)

  Dis nr 7 privind convocare consiliului local (446.6 KiB, 300 hits)

  Disp nr 5 privind modificarea cuantumului si componentei membrilor familiei pentru care se acorda alocatia (288.1 KiB, 338 hits)

  Disp nr 4 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei (240.5 KiB, 413 hits)

  Dis nr 6 privind incetarea dreptului la alocatie (288.4 KiB, 0 hits)

“]”]

  Disp nr 2/2017 privind modificarea comisiei de inventar (326.9 KiB, 313 hits)