[huge_it_slider id='2']

Comisii

  1. Comisia pentru activitati economico-financiare, juridica si de disciplina, munca si protective sociala – Presedinte DOBRĂ IOAN ,  Secretar GREAVU DUMITRU, Membrii: MIHAIU DUMITRU TOMA

  2. Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism Presedinte HODOȘ GHEORGHE-SORIN, Secretar BUNEA NICOLAE, Membrii NISTOR ILIE

  3. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport Presedinte BRATU PETRU, Secretar MICLĂUȘ I. IOAN, Membrii MICLĂUȘ P. IOAN