[huge_it_slider id='2']

Comisii

  1. Comisia pentru activitati economico-financiare, juridica si de disciplina, munca si protective sociala – Presedinte MICLĂUȘ P. IOAN ,  Secretar GREAVU DUMITRU, Membrii DOBRĂ IOAN, PETREA IOAN, MIHAIU DUMITRU TOMA

  2. Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism Presedinte BUNEA NICOLAE, Secretar GIOROGARIU VASILE MIHAI, Membrii BRATU PETRU

  3. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport Presedinte MIHĂILESCU SARAFIE DUMITRU, Secretar MICLĂUȘ I. IOAN, Membrii RĂCEU DUMITRU