Dispoziţii Primar

  Disp nr 672018 privind constituirea comisiei speciale de monitorizare a implementarii sistemului de control intern (357.3 KiB, 25 hits)

  Disp nr 66/2018 privind numirea si stabilirea atributiilor responsabilului cu Registrul riscurilor (60.9 KiB, 12 hits)

  Disp nr 62/2018 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (56.0 KiB, 12 hits)

  Disp nr 60/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (43.7 KiB, 18 hits)

  Disp nr 57/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (39.6 KiB, 12 hits)

  Disp nr 51/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (58.0 KiB, 0 hits)

  Disp nr 52/2018 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin a Comunei Tilisca (50.3 KiB, 13 hits)

  Disp nr 50/2018 privind incetarea prin demisie a contractului de munca a dlui Gindila Dumitru (56.0 KiB, 15 hits)

  Disp nr 50/2018 privind incetarea prin demisie a contractului de munca a dlui Gindila Dumitru (56.0 KiB, 15 hits)

  Disp nr 49/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitare strazi din Comuna Tilisca (109.9 KiB, 12 hits)

  Disp nr 43/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinara publica (35.9 KiB, 12 hits)

  Disp nr 39/2018 cu privire la desemnarea dlui Greavu Dumitru, ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul UAT Tilisca (72.1 KiB, 12 hits)

  Disp nr 38/2018 privind suspendarea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (60.8 KiB, 16 hits)

  Disp nr 37/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (71.2 KiB, 11 hits)

  Disp nr 35/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita (70.0 KiB, 13 hits)

  Disp nr 34/2018 privind constituirea comisiei de licitatie pentru inchirierea grajdiului comunal Tilisca si gradina satului (54.5 KiB, 12 hits)

  Disp nr 33/2018 privind organizarea și exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu la Primaria Comunei Tilisca (118.4 KiB, 73 hits)

  Disp nr 32/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (58.2 KiB, 12 hits)

  Disp nr 26/2018 privind constituirea comisiei de atribuire a pasunilor proprietate privata a Comunei Tilisca (113.4 KiB, 10 hits)

  Disp nr 24/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete pentru gradinita (71.5 KiB, 11 hits)

  Disp nr 23/2018 privind aprobarea scoterii din functiune a unor mijloace fixe (261.1 KiB, 18 hits)

  Disp nr 22/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (56.4 KiB, 13 hits)

  Disp nr 20/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (70.0 KiB, 12 hits)

  Disp nr 18/2018 privind virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar (90.5 KiB, 11 hits)

  Disp nr 17/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (89.4 KiB, 11 hits)

  Disp nr 16/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinarra publica (40.6 KiB, 14 hits)

  Disp nr 12/2018 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional (110.4 KiB, 13 hits)

  Disp nr 8/2018 privind stabilirea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita (69.8 KiB, 15 hits)

  Disp nr 4/2018 privind convocarea CL Tilisca in sedinta ordinara publica (93.7 KiB, 12 hits)

  Disp nr 3/2018 privind delegarea atributiilor de stare civila (59.4 KiB, 14 hits)

  Disp nr 2 /2018 privind constituirea comisiei tehnice pentru reevaluarea unor active fixe corporale (63.5 KiB, 12 hits)

  Disp nr 152/2017 privind rectificarea bugetului local (115.4 KiB, 61 hits)

  Disp nr 151/2017 privind convocarea cons local in sedinta (52.5 KiB, 58 hits)

  Disp nr 142/2017 privind convocarea CL in sedinta (45.9 KiB, 63 hits)

  Disp nr 138/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (64.0 KiB, 64 hits)

  Disp nr 137/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (58.8 KiB, 62 hits)

  Disp nr 136/2017 privind desemnarea unor pers pt derulare POAD (55.8 KiB, 61 hits)

  Disp nr 130/2017 privind constituirea comisiei de inventar (226.0 KiB, 67 hits)

  Disp nr 128/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara (51.5 KiB, 76 hits)

  Disp nr 116/2017 privind delegarea atributiilor primarului (44.4 KiB, 60 hits)

  Disp nr 112/2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru DALI reabilitare strazi (110.5 KiB, 61 hits)

  Disp nr 111/2017 privind convocarea CL Tilisca in sedinta extraordinara publica (403.6 KiB, 0 hits)

  Disp nr 110/2017 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (61.0 KiB, 59 hits)

  Disp nr 109/2017 privind actualizarea Comitetului Local pt Situatii de Urgenta Tilisca (56.8 KiB, 59 hits)

  Disp nr 108/2017 privind constituirea comisiei de licitatie inchiriere spatiu Bufet Rod (49.7 KiB, 56 hits)

  Disp nr 90/2017 privind convocarea CL in sedinta (80.8 KiB, 56 hits)

  Disp nr 88/2017 privind stabilirea resp pt intocmirea inventarului functiilor sensibile (58.2 KiB, 64 hits)

  Disp nr 87/2017 privind numirea si stabilirea resp cu Registrul de riscuri (60.7 KiB, 62 hits)

  Disp nr 86/2017 privind stabilirea comisiei de receptie (63.8 KiB, 56 hits)

  Dis nr 82/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara publica (65.6 KiB, 71 hits)

  Disp nr 73/2017 privind desemnarea unor pers pentru inscrierea datelor in RENNS (67.9 KiB, 64 hits)

  Disp nr 72/2017 privind desemnarea pers careia ii revine sarcina completarii, tineri la zi a reg agricol (93.1 KiB, 57 hits)

  Disnr 68/2017 privind constituirea comisiei pt constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale (93.6 KiB, 284 hits)

  Disp nr 60/2017 privind constituirea comisiei de concurs (123.1 KiB, 58 hits)

  Disp nr 60/2017 privind convocarea Consiliului Local Tilisca in sedinta ordinara publica (71.1 KiB, 56 hits)

  Disp nr 59/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pt SF infiintare distributie gaze naturale (110.6 KiB, 58 hits)

  Disp nr 49/2017 privind stabilirea comisiei de receptie pentru unele lucrari (243.5 KiB, 118 hits)

  Disp nr 45/2017 privind convocarea Consiliului Local Tilisca in sedinta ordinara publica (386.0 KiB, 125 hits)

  HCL nr 44/2017 privind stabilirea dreptului la stimulent educational (276.3 KiB, 0 hits)

  Disp nr 43/2017 privind stabilire cuantum indemnizatii pers cu handicap (263.5 KiB, 126 hits)

  Disp nr 41 scoatere din functie bunuri (790.9 KiB, 227 hits)

  Disp nr 37 acordare tichete gradinita (293.6 KiB, 123 hits)

  Disp nr 35 stabilire alocatie (298.7 KiB, 118 hits)

  Dis nr 35 stabilire alocatie (289.8 KiB, 120 hits)

  Dis nr 33 din 16.02.2017 privind modificare alocatie (286.7 KiB, 131 hits)

  Dis nr 32 din 2017 privind convocare sed cl (173.2 KiB, 131 hits)

  Disp nr 7 din 27.01.2017 convocare sed cons local (446.6 KiB, 0 hits)

[downlo

  Disp nr 34 din 16.02.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie (288.7 KiB, 115 hits)

ad id=”51″]

  Dis nr 8 privind modificarea HCL nr 84/2016 privind autorizarea unor persoane pentru a efectua operatiuni in reg electoral (295.0 KiB, 116 hits)

  Dis nr 7 privind convocare consiliului local (446.6 KiB, 116 hits)

  Disp nr 5 privind modificarea cuantumului si componentei membrilor familiei pentru care se acorda alocatia (288.1 KiB, 138 hits)

  Disp nr 4 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei (240.5 KiB, 134 hits)

  Dis nr 6 privind incetarea dreptului la alocatie (288.4 KiB, 0 hits)

“]”]

  Disp nr 2/2017 privind modificarea comisiei de inventar (326.9 KiB, 126 hits)