Primăria Comunei Tilisca – judeţul Sibiu » Transparenţa decizională

Transparenţa decizională

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă